Zo kan het ook

Frans Schreuder: Zo kan het ook

Tussen 1996 en 2005 bevatte het Piano Bulletin de vaste rubriek ‘Zo kan het ook’. Deze bijdragen zijn in gebundelde vorm beschikbaar gekomen in een boekje (72 bladzijden). De artikelen behandelen een breed veld rondom de piano met vooral practische en handige tips.

Het tot dusver uitverkochte boekje 'Zo Kan Het Ook' is inmiddels in herdruk weer opnieuw verschenen, en bestelbaar.

Bestellen

Het boekje is verkrijgbaar door € 12,-- over te maken op giro 5273408 ten name van EPTA Nederland o.v.v. 'Zo kan het ook'. Coosje de Wit verzorgt de verspreiding. Zorg dat bij de overschrijving de juiste adresgegevens meekomen; bij twijfel stuurt u tevens een e-mail met uw adresgegevens naar cdewit@eptanederland.nl. Na ontvangst van uw betaling wordt het boekje toegestuurd.


Frans Schreuder was jarenlang hoofd van de afdeling piano en leraar pianomethodiek en uitvoeringspraktijk respectievelijk aan de muziekschool en het conservatorium van Rotterdam.
Hij is bestuurslid van EPTA en redactielid van het Piano Bulletin geweest. Hij was mede-oprichter van EPTA Nederland en initiator van het EPTA Documentatie Centrum (EDC). Frans Schreuder is erelid van EPTA.